Medlemskap i Trogsta Skola Intresseförening kostar 300 kr/hushåll och år.

För att bli medlem kontakta Mikael Hedström: